• |
  • |
  • 052-4642962

תחומי התמחות

המס החדש שיפחיד את משכירי הדירות

מאת יעקב קרטה, מגזין חרדי ביזנעס

קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים

קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים

קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים

קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים

קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים [קהל היעד של הלוואות בערבות מדינה הינם בעלי עסקים קטנים ובינוניים כיום בעולם המתפתח, עסקים עצמאיים נחשבים לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה ומספקים מקומות תעסוקה למגוון אוכלוסיות. אולם, לעיתים, עסקים אלו לא עומדים בנטל הפיננסי המונח על כתפיהם וזקוקים לסיוע הניתן בצורת הלוואות בערבות מדינה. מדינת ישראל מעניקה קרש קפיצה חשוב ומעודדת התפתחות של עסקים [