• |
  • |
  • 052-4642962

חוות דעת מומחה קריפטו – הסדרת העברות כספים לבנקים ממערכת הקריפטו

החל מחודש נובמבר 2022, הבנקים בישראל הוציאו גילוי דעת אשר לראשונה מתייחס לאפשרות לקלוט כספים אשר מקורם במטבעות הקריפטו (מטבעות וירטואליים).

כל בנק פרסם גילוי דעת מטעמו ובו רשימה של תנאים והגבלות אשר רק בהתקיימם, ניתן לאשר הפקדה של כספים שמקורם בפעילות במטבעות קריפטו.

המשותף לכל גילויי הדעת, הוא צו איסור הלבנת הון והוראות ניהול בנקאי תקין (הוראה 411) אשר הוציאו הרשות לאיסור הלבנת הון והמפקח על הבנקים.

לצורך אישור הפקדת הכספים בחשבון הבנק בישראל, הבנקים מחייבים את הלקוחות להמציא חוות דעת מטעם גורם חיצוני מומחה הבקיא בעולם המטבעות הקריפטוגרפיים.

כמו כן, חוות הדעת צריכה לכלול הצהרת רו"ח בגין עמידה בחובות המס ודיווח תקין לרשויות המס בישראל.

לרו"ח יעקב קרטה ומומחי המס והפיננסים של KARTAX ישנו ניסיון עשיר בתחום הקריפטו והצלחה רבה בהפקדת כספים אשר מקורם במטבעות וירטואליים בחשבונות בנק בישראל.

צרו קשר עוד היום ואנו נבנה עבורכם תכנית פרטנית וייחודית, אשר באמצעותה, תוכלו ליהנות מפירות הרווחים שלכם בעולם הקריפטו.