• |
  • |
  • 052-4642962

הכנת תכניות עסקיות/כלכליות ללקוח וליווי שוטף